Trojí absolutorium - IN REGION Journal

BRNO: Hudební fakulta JAMU pořádala ve čtvrtek 7.března v Besedním domě další ze svých pravidelných orchestrálních koncertů. Hostující Moravská filharmonie Olomouc doprovázela hned tři absolventy.

Úvod večera patřil skladatelce Haimoni Balgavé. Její bakalářská absolventská práce nese název Zvuky džungle. Autorka sama pravidelně cestuje do Střední a Jižní Ameriky, odkud čerpá inspiraci pro svá díla. V pěti částech skladby zazní jeden hlavní motiv, který se však objevuje pokaždé v jiné podobě. Nemalou zásluhu na zdařilém provedení měla flétnistka Hana Hána. Její (též absolventský - bakalářský) výkon sestával nejen z netradičních - alternativních způsobů hry na flétnu, ale též ze zpěvu a různých doprovodných zvuků. Skladba byla napsána přímo pro ni.

Jako hostující sólistka z HAMU v Praze, vystoupila dále pianistka Marie Pawlowská. Přednesla Koncert pro klavír a orchestr č.2 f – moll, op.21, Fryderyka Chopina. Podala velmi dobrý a spolehlivý výkon, což přispělo k dobré pohodě hráčů, dirigenta i posluchačů.

Závěr večera patřil jednoznačně dirigentovi celého koncertu, kterým byl absolvent magisterského studia dirigování - Joel Hána. Provedl přesvědčivým způsobem Dvořákovu symfonii č.6 – D-dur, op.60. Vzdor svému mládí nechal vyznít nejen lyrické pasáže, ale podtrhl i dramatičnost a závažnost této Brahmsovsky laděné symfonie. Možno říci, že tento večer patřil k velmi zdařilým, s vynikajícími výkony všech tří absolventů. Je to určitě slibný hudební start.

Autor : 
Emil Skoták - hudební publicista
Pátek, 8 Březen, 2019